Šiandien jokia veiklos sritis neįsivaizduojama be efektyvumo. Norime efektyviai atlikti darbus, efektyviai atostogauti, tai yra sueikvoti kuo mažiau išteklių (laiko, pinigų) ir gauti kuo daugiau naudos. To paties tikimės ir iš daiktų, kurie žmogų supa – jie turi veikti nepriekaištingai. Bet tam reikia truputį pastangų. Štai automatinė laistymo sistema veiks efektyviai tik tuomet, jei bus tinkamai parengtas projektas. Kaip sakoma, gera pradžia (teisingas projektas) – pusė darbo.

Ankstesniuose straipsniuose mes išsiaiškinome, kokia informacija yra būtina norint pradėti projektuoti. Tai duomenys apie  esamus vandens šaltinio parametrus: vandens slėgį ir debitą (žr. straipsnį Iš ciklo „Apie laistymo sistemą paprastai“. I dalis. Kaip suprojektuoti sistemą pačiam?). Šie parametrai svarbūs, nes sistema neveiks efektyviai, jei vandens šaltinio pajėgumai bus per maži užtikrinti sklandų laistymo sistemos darbą. Taigi, neįrenginėkite laistymo sistemos „iš akies“ ir nesakykite, kad purkštukai prastos kokybės ar neatitinka techninės specifikacijos. Paprastai problema slypi tik netinkamame projekte.

vamzdziai

Tad, dar vienas svarbus parametras, kurį būtina įvertinti projektuojant, yra slėgio praradimas. Vandens slėgis prarandamas tuomet, kai tam tikram vandens kiekiui perduoti (nuo vandens šaltinio iki purkštuvų) pasirenkami netinkamo diametro vamzdžiai. Šį praradimą galima sumažinti iki priimtino lygio, tačiau pirmiausia turime sužinoti, koks yra vandens greitis vamzdžiuose.  Paprastai, vandens greitis, jam tekant vamzdžiais, turi būti nuo 1,0 iki 2,0 metrų per sekundę. Jeigu greitis viršija normą, vadinasi pasirinktas netinkamo diametro vamzdis ir prarandama labai daug slėgio. Atminkite, kuo daugiau vandens prateka, tuo daugiau slėgio prarandama.

Žemiau pateikiama 100 m atkarpoje patiriamų slėgio nuostolių (bar) lentelė. Joje matyti, kad vandeniui tekant 0,5 litrų/sek. (1,8 m3/val.) tinka PE 25 mm išorinio diametro vamzdis, tuo tarpu jam tekant 1 litrų/sek. (3,6 m3/val.), geriausiai tiks PE 32 mm išorinio diametro vamzdis.

slėgio lentele

Be abejo, norint išrinkti tinkamiausią vamzdžio diametrą, reikia įvertinti daugiau veiksnių: atstumą nuo vandens šaltinio iki purkštuvų, vamzdžių sujungimus ir vamzdžio modifikaciją. Bet pagrindinė taisyklė yra tokia, kad reikia atkreipti dėmesį į vandens greitį, kuris neturi viršyti 2,0 m/sek.

Dar vienas labai svarbus parametras, kurį turime įvertinti – pakilimai. Atminkite, kad kiekvienas į viršų kylantis metras atima dar 0,1 bar, 10 metrų pakilimas – 1 bar ir pan. Šiuos slėgio nuostolius reikia pridėti prie slėgio nuostolių, kurie patiriami  dėl vamzdžių.

Pavyzdys:

Įsivaizduokite, kad mums reikia perduoti vandenį iš taško A į B.

Taške A vandens slėgis yra 3,5 bar.

Vandens kiekis – 0,6 litrai per sekundę.

Atstumas nuo taško A iki B – 80 metrų.

Pakilimas nuo taško A iki B – 3 metrai.

Klausimas: koks slėgis yra taške B?

Iš lentelės matyti, kad labiausiai tinkantis vamzdis yra PE 25 mm. Juo tekėdamas vanduo praranda 0,7 bar/ 100 m.

Kadangi pavyzdyje nuo taško A iki B atstumas yra 80 metrų,  reikia 0,7 bar padauginti iš 0,8. Gavome 0,56 bar –  būtent tiek slėgio praranda vanduo tekėdamas PE 25mm skersmens vamzdžiu 80 m atkarpa.

Taip pat turime įvertinti ir pakilimus. Kadangi pavyzdyje pakilimas yra 3 metrai, prarandami dar papildomi 0,3 bar.

Taigi, taške A mes turime 3,5 barų. Iš jų reikia atimti  0,56 bar (pasipriešinimą) ir 0,3 bar (pakilimą) ir gausime, jog taške B vandens slėgis yra jau tik 2,64 barų.

Painoka, tiesa? Bet jei pasiryžote sumontuoti laistymo sistemą pats, turite pasiryžti ir projektavimui. Jei vis dėlto negalite tam skirti pakankamai laiko, kreipkitės į specialistus. Pirkdami laistymo įrangą, bent jau pas mus, laistymo sistemos projektą ir kitas konsultacijas gausite nemokamai.